Acord de Parteneriat

Acord de Parteneriat

Completarea acestui formular generează documentul de Acord de Parteneriat între Facultatea de Științe din Cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, respectiv Fundația Universitas care administrează această procedură.

Acord de parteneriat

Partener

Nume reprezentant
Nume reprezentant
Prenume
Nume familie

Sediul social

Punct de lucru

Persoană de contact (1)

Nume
Nume
Prenume
Nume familie

Persoană de contact (2)

Nume
Nume
Prenume
Nume familie

Nr. de studenți anual și specializările acceptate pentru practică

Domenii de practică