D230-2023

D230-2023

D230-2023

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF.

Nume
Nume
Nume familie
Prenume
Adresa de domiciliu (asa cum apare in documentul de identitate)
Perioada redirecționării