Evaluare biodiversitate urbana

Grila de evaluare pentru spații verzi urbane din perspectiva oportunităților pentru adăpostirea biodiversității

Dimensiunea/suprafața
Tip
Acoperire cu suprafețe impermeabile
Arbori – prezență (acoperire cu coronament compact la 7-10 m de sol)
Arbori – diversitate
Arbori – vârstă (diametrul trunchiului la 1,5 m)
Arbori – înălțime
Arbori – prezența coniferelor
Subarboret/tufe/arbuști – prezență/acoperire
Subarboret/tufe/arbuști – diversitate
Subarboret/tufe/arbuști – garduri vii (minim 25% din perimetru)
Vegetație ierboasă – acoperire
Vegetație ierboasă – tip/diversitate
Conectivitate
Conectivitate directă cu habitate naturale pe minim 10% din perimetru
Vecinătăți /așezare (determină nivelul presiunilor antropice, altele decât prezența umană: circulație, zgomot, poluare etc.)
Prezența antropică (accesul persoanelor)
Sursă permanentă de apă deschisă- iaz, râu, pârâu, habitat acvatic
Prezența unor amenajări pentru biodiversitate cuiburi, adăposturi, hrănitori etc.
Prezența unor amenajări educative pentru biodiversitate panouri informative, observatoare etc.